Transparència

Conèixer “que està fent un govern” és sovint el primer pas per garantir que el govern respecti les llibertats civils dels seus ciutadans. La transparència és especialment important en països amb un historial destacat de corrupció institucional, així com en països on els governs fan un ús secret cada vegada més intensiu de la tecnologia per fer complir les lleis, dins del marc del concepte “seguretat nacional”.

Des del seguiment de la ubicació del telèfon mòbil, l’ús d’avions de vigilància (drones), interpretacions secretes de la llei de vigilància electrònica i l’ús creixent de la biometria, cal que auditem els nostres governs i fem valer els nostres drets digitals.

Amb aquesta finalitat, el treball d’organitzacions com XNET , l’EFF o La Quadrature du Net, entre moltes altres, està dedicat a utilitzar les lleis vigents sobre llibertat d’informació, per informar, auditar i denunciar quan calgui les activitats dels nostres governs.

Mentre que les noves tecnologies donen al govern noves eines que amenacen les llibertats civils ciutadanes, la tecnologia també té el potencial de crear una relació més democràtica entre les institucions públiques i els ciutadans a qui serveixen.

Avui en dia, una àmplia gamma de noves eines tecnològiques ens permeten examinar més de prop les entitats governamentals i les grans corporacions i fer-les responsables en cas d’enganys, censura i/o corrupció.

A més d’utilitzar les lleis de llibertat d’informació per donar a conèixer les accions dels nostres governs, també cal promoure aquelles tecnologies que ajudin al procés de transparència, llocs web per poder denunciar de manera anònima, i tota aquella iniciativa governamental que pugui millorar l’accés a la informació.