Seguretat

La seguretat o la manca de seguretat informàtica és un assumpte fonamental que sustenta la major part de la manera com funciona (o no) Internet.

Molts dels temes tractats per les comunitats que defensen els drets digitals estan vinculats d’una manera o altra a la seguretat, incloent-hi la privacitat i l’anonimat, el DRM, la censura i la neutralitat de la xarxa.

Hi ha diverses iniciatives i projectes que tracten aquest tema a Internet, defensant un major desplegament de protocols criptogràfics, oferint assistència legal o consells pràctics de seguretat als activistes a través de projectes d’autodefensa digital, entre moltes altres. Cal treballar en el desenvolupament de nous estàndards de seguretat.