Neutralitat de la xarxa

La neutralitat de la xarxa: la idea que els proveïdors de serveis d’Internet (ISP) tractin totes les dades que viatgen per les seves xarxes de manera justa, sense una discriminació indeguda a favor d’aplicacions, llocs o serveis particulars, és un principi que s’ha de respectar per protegir el futur de d’una Internet Oberta.

És un principi que s’ha enfrontat a moltes amenaces al llarg dels anys, com ara els ISP forjant paquets per alterar certs tipus de trànsit o per retardar-ho, o fins i tot protocols o aplicacions de bloqueig de certs continguts.

Volem que Internet compleixi la seva promesa, fomentant la innovació, la creativitat i la llibertat. No volem regulacions que converteixin els proveïdors d’Internet en porters, fent ofertes especials amb algunes empreses i inhibint noves iniciatives, regulant la llibertat i els canals d’expressió i comunicació.