Llibertat d’expressió

Defensem la capacitat de la gent per utilitzar la xarxa com una plataforma d’expressió lliure a través del dret, la tecnologia i l’activisme. Internet ha millorat radicalment el nostre accés a la informació d’una infinitat de maneres, i ha fet que qualsevol persona pugui compartir idees i connectar-se amb tot el món. Tot i així, mentre es fomenta la llibertat d’expressió en línia, de vegades també és pot veure amenaçada.

En el món digital, la llibertat d’expressió avança, alliberada de les limitacions inherents a la premsa o als mitjans de difusió tradicionals, creats -i limitats- per corporacions empresarials. Les xarxes socials permeten que grups d’una dotzena d’amics creixin i es converteixin en comunitats massives que superen les fronteres nacionals. Mentrestant, periodistes i activistes d’arreu fan servir aquestes eines audiovisuals per a explicar al món històries amagades durant molt de temps.

Llocs web com la Viquipèdia i Internet Archive han estat pioners en impulsar un model de codi obert per compartir i preservar la informació.

Però, al mateix temps, la llibertat d’expressió també es veu amenaçada a la xarxa. Els programadors i desenvolupadors sovint s’arrisquen a sancions penals per practicar la manipulació, reparació i exploració digital que permeten la innovació tecnològica. De la mateixa manera, els dissidents i activistes, especialment els que tenen opinions impopulars allà on viuen, afronten les amenaces que imposen els programes de vigilància massiva dels governs, que limiten la seva llibertat d’expressió. Periodistes i investigadors també poden ser bloquejats per organismes governamentals que restringeixen l’accés del públic a determinada informació.

El potencial creatiu de la tecnologia es veu afectat quan els usuaris no tenen protecció legal que fomenti la seva activitat. Sense protecció jurídica suficient pels ciutadans, és molt fàcil que els governs i les empreses perjudiquin els nostres drets.