Contacteu

Drets digitals és un projecte iniciat per:

  • Àlex Hinojo: activista pel coneixement lliure.
  • Marina del Bas: periodista.

Vam començar l’activitat el 10 de desembre de 2017, amb l’inici de les celebracions del 70è aniversari de la signatura de la Declaració Universal dels Drets Humans.

Actualment es troba en fase beta.

Ens podeu contactar per correu. També som a Mastodon i temporalment a Twitter.