Els drets humans es defineixen com aquelles llibertats, facultats, institucions o reivindicacions bàsiques que corresponen a tota persona pel simple fet de la seva condició humana, per tal de garantir-li una vida digna. Considerem drets digitals l’extensió dels drets humans a l’entorn digital, com ara el dret a la privacitat, el dret a l’accés a la informació i el dret a la llibertat d’expressió, entre molts d’altres. Com diu l’ONU, els mateixos drets que els ciutadans tenim en el món físic han de ser protegits també a la xarxa.

L’ecosistema actual d’Internet, on impera un capitalisme basat en la vigilància massiva, no és compatible amb l’exercici d’aquests drets. Unes poques corporacions controlen què fem i amb qui ens comuniquem a la xarxa, fomentant el feudalisme digital, amb l’objectiu d’obtenir el màxim d’informació dels seus usuaris per vendre-la a anunciants i governs.

En aquest context, cal que defensem una xarxa oberta, lliure i descentralitzada, on es respectin els nostres drets digitals i les nostres llibertats civils. Pensem que el primer pas per a poder lluitar contra qualsevol injustícia, és tenir accés a una informació de qualitat i en la pròpia llengua. Per això, d’acord amb la filosofia del coneixement lliure, des d’aquesta plataforma afegim el nostre gra de sorra traduint al català textos destacats sobre aquesta temàtica que estiguin publicats amb una llicència Creative Commons compatible.

 

 

Articles

Manifest cypherpunk

La privacitat és necessària per poder viure en una societat oberta en l’era electrònica. Privacitat no és secretisme. Un assumpte privat és allò que no volem que tothom sàpiga, mentre que un assumpte secret, és allò que no volem que sàpiga ningú. La privacitat és el poder que té un mateix de mostrar-se de forma …

La promoció, protecció i exercici dels drets humans a Internet

El Consell de Drets Humans de l’Assemblea General de les Nacions Unides, en la seva sessió 32a, del 30 de juny de 2016 (A/HRC/32/L.20): 1. Afirma que els mateixos drets que les persones tenen al món físic, també s’han de protegir en el món digital, en particular la llibertat d’expressió, que és aplicable independentment de …

Contacteu

Drets digitals és un projecte iniciat per:

  • Àlex Hinojo: activista pel coneixement lliure.
  • Marina del Bas: periodista.

Vam començar l’activitat el 10 de desembre de 2017, amb l’inici de les celebracions del 70è aniversari de la signatura de la Declaració Universal dels Drets Humans.

Actualment es troba en fase beta.

Ens podeu contactar per correu. També som a Mastodon i temporalment a Twitter.